ژانویه 19th, 2018

ظلمت و نور در معماری

هرکجا تاریکی و ظلمت باشد،عدالت بسختی معنی می شود.

به گزارش خبر فریمان حسن گیاهی پژوهشگر دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناس میراث فرهنگی در گفتگو با گزارشگر خبر فریمان گفت:هرکجا تاریکی و ظلمت باشد،عدالت بسختی معنی می شود.
شان نخست عدالت قراردادن هر چیز جای خودش است،در ظلمت، تعادل و تناسب برقرار نمی شود و آنچه شکل می گیرد خارج از عدالت و زیبایی و تقارن و تناسب است،پریشانی است هرج و مرج است که در تضاد با روح و اندیشه بشریت است.
وی گفت:در ظلمت، آرامش و زیبایی جایی ندارد و فضاها، ناموزون شکل می گیرند.چرا معماری امروز ما به معنی واقعی اش” مسکونی”، قریب نیست؟ احوال کلی معماری امروزمان گسیخته و پریشان و نافرجام است.
براستی چرا آثار تاریخی بازمانده از معماری اسلامی-ایرانی مان قادر است از آن سر دنیا پژوهشگر و بیننده جلب کند اما شهرهای امروز مان حتی برای خودمان نیز چنگی به دل نمی زند؟
مگر می شود و امکان دارد مسجد امام اصفهان که شاهکار معمارِ مسلمان است در ظلمت بناگشته باشد؟
دکتر حسن گیاهی گفت:به یقین نور حقیقت بر آثار معماری اسلامی-ایرانی تابیده که منظم اند و متناسب و متعادل و موجّه…بنظر می رسد رجوع به فرهنگ غنی معماری اسلامی-ایرانی که با اخلاق و ایمان و نیک اندیشی بناگشته اند و عبور الگوهای روز معماری دنیا از صافی فرهنگ و جغرافیا و اقلیم مان به همراه بکارگیری تفکر و تعقل، ما را به نوری برساند که معماری یک شهر اسلامی لازم است داشته باشد.

برچسب‌ها, ,


ایمیل سایت:  info@jamerooz.ir                         شماره سامانه پیامک سایت:    30007008888800


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *