هدیه پنج میلیون تومانی به کتابخانه شهداء قلندر آباد فریمان

محمدباقر قادری گفت:بیش از 350 نسخه کتاب کمک درسی به ارزش پنج میلیون تومان به کتابخانه شهدای قلندرآبادفریمان اهدا شد

کتابخانه شهدای قلندرآباد تجهیزشد

رئیس اداره کتابخانه های عمومی فریمان گفت: بخش کودک کتابخانه شهدای قلندرآباد به زودی راه‌اندازی می‌شود.

اتمام سه پروژه نیمه تمام و شروع پروژه جدید به همت اداره کتابخانه فریمان

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فریمان از اتمام سه پروژه نیمه تمام و شروع یک پروژه جدید در هفته دولت خبر داد.